Wat is kunst? En hoe kies je voor kunst?

wat is kunstWat is kunst? En hoe kies je voor kunst? Dat is niet altijd gemakkelijk uit te leggen. Maar er zijn wel bepaalde richtlijnen om kunst te omschrijven.

We kunnen uitgaan van vakbekwaamheid zoals die nodig is om bijvoorbeeld een goede tafel of iets dergelijks te maken. Maar dan is het niet altijd uniek.Verder is het iets dat door de inspiratie van de kunstenaar is weergegeven en die er iets apart aan toevoegt.

Kunst kan ook ontstaan uit een indruk (impressie) die opgedaan is door de artiest mogelijk vergezeld van een bepaalde emotie. Ook kan dat uniek zijn.

Verklaring over kunst

Een verklaring geven over kunst is vaak zelf door de kunstenaar niet uit te leggen. Zo heeft Picasso ook eens gezegd: Mensen die schilderijen proberen te verklaren, zijn meestal op het verkeerde spoor.

het Louvre museum in Parijs

het Louvre museum in Parijs, uitgebreid met een modern paviljoen

Het schilderij spreekt ook voor zichzelf. De stemming waarin de kunstenaar zich verkeert kan duidelijk bij het maken van een schilderij bepalend zijn. Een gedachtenbeeld voor anderen zichtbaar maken op het papier of doek bijvoorbeeld.

Het is ook een kwestie de schoonheid van een kunstwerk aan te voelen. Je moet erdoor geraakt worden.Daarom wil je dat kunstwerk graag zien of hebben.

Men moet de visie van de kunstenaar innerlijk beleven. Ook kan men dit vermogen ontwikkelen door musea ter bezoeken of schilderijen met aandacht op internet te bekijken.Wees ontvankelijk en sta open hiervoor.

De visie van een kunstenaar

Een kunstenaar is iemand die mensen en dingen anders benadert dan de alledaagse opvattingen. De kunstschilder tracht zijn idee uit te beelden in vorm en kleur. Vaak heeft het een betekenis of grondgedachte en werkt hij idealistisch.

Degene die nuchter en zonder emotie naar een schilderij kijkt zal nooit aan echt kunstgenot toekomen. Zoals een ander met verwondering en ontzag kan staan voor de wereld van zichtbare en onzichtbare verschijnselen.

museumbezoek

Bij een museumbezoek worden mensen vaak onzeker door de grote hoeveelheid kunst die er te zien is. Ook menen zij dat als zij het beroemdste schilderij hebben gezien de rest er niet meer toe doet.

Er zijn hangen echter schilderijen in het Louvre waarvan de waarde niet onderdoet voor bijvoorbeeld de Mona Lisa.

mona lisa

Wat ik al opmerkte is dat om tot een beter begrip en tot meer genot te komen is veel schilderijen zien. Hetzij in een museum of galerie. Niet direct reproducties want dat zijn meer hulpmiddelen. Wel kan men later een schilderij bekijken in vergelijking met een reproductie. Hierbij valt wel op dat de gedrukte kleuren van een poster kunnen verschillen van het origineel.

Bekijk ze dan rustig op uw gemak zonder haast en met meer dan oppervlakkige belangstelling. Tracht rekenschap te geven van het hoe en waarom.

portretkunst

Tips voor het bekijken van schilderijen

Enkele aanwijzingen bij het bekijken van schilderijen:

af te raden:

  • kunst als technische perfectie zien
  • van een kunstwerk niet eisen dat het een reproductie is van de natuur
  • zich bij een eenmaal gevormde mening blijven: ook al heeft men het schilderij vele malen gezien kan men zich telkens opnieuw instellen

aan te raden:

 

  • zich te verdiepen in de techniek en uitdrukkingswijze van het schilderen, zonodig zich ook rekenschap te geven van de stijl uit het verleden op heden

elke tijd heeft zijn eigen uitdrukkingswijze en is vaak een voortzetting en reactie op

de voorgaande stijl.

  • probeer een overzicht te krijgen van de schilderkunst van de middeleeuwen tot de kunst van nu. Zo ziet men dat de kunst van Cezanne voortkwam uit het impressionisme. En Cezanne ntwikkelde hieruit de beginselen van het kubisme. En hieruit ontstond de abstracte kunst.
  • Om een schilderij of beeldhouwwerk van een bepaald kunstenaar op waarde te schatten neem dan de moeite zich eerlijk rekenschap te geven van wat hij wilde zeggen en zijn persoonlijke uitdrukkingswijze.

sculptuur

Tenslotte

Nog een goede tip: Zie het schilderij eerst op afstand als geheel voor de totaalindruk.Beepaalde schilderijen zijn bedoeld om op enige afstand te worden bekeken zoals de impressionistische schuilderijen bijvoorbeeld.

Andere schilderijen,ik denk hier aan de vroege nederlandse werken, willen juist dichtbij worden bekeken. Dit om de zorg van de het allerkleinste detail te bewonderen.

Na het zien van het totaal richt men zich tot de onderdelen. Als het ware met het oog het schilderij “aftasten”. Let op de composite (vlakverdeling), het ritme, de contrastwerking van de kleur. De verdeling van lichte en donkere partijen.Vraag u zelf ook af hoe het technisch aspect, de verf is ogebracht.

Bij allegorische voorstellingen zal men iets moeten weten van de geschiedenis. Dit bijvoorbeeld bij bijbelse of symbolische voorstellingen. De normale voorstellingen zullen geen probleem opleveren. Soms kan een schilderij een raadsel zijn. Er s dan geen verstandelijke  uitleg. Het prikkelt de fantasie.

Door vergelijkend te leren zien en zich vertrouwd heeft gemaakt met de verschillende schildersrichtingen wordt het onderscheidingsvermogenscherper en het kritisch oordeel zekerder.

Dan kan men bij het bekijken van een schilderij op eigen gevoel en oordeel afgaan en hierbij vergeten wat door anderen ooit is gezegd of geschreven.